Mars 2014

La Bastida de l'Evesque: Estagi de borrèias

Stage de bourrées d'Auvergne       3 & 4 Mai

 animé par Sarah Serec  accompagnée par Hervé Capel à l'accordéon

 3 Mai à 21h     Bal Occitan amb Duo Artense  ( Hervé Capel & Basile Brémaud)  

IEO del Vilafrancat : 05.65.29.93.11

Conferéncia sus las "Expressions e locucions occitanas"

Vilafranca de Roergue

Divendres 11 d'Abrial  20 oras 30  a la Bibliotèca Municipala

Maurici de Romieu presentarà lo "Diccionari d'expressions e locucions occitanas"

Entresenhas IEO del Vilafrancat 05.65.45.56.04. jaconet.oc@wanadoo.fr